A Course of the Future

“In het gras naast een weg bij Parma (Italië) vond hij ooit een pasfoto. Hoe zou die daar terecht zijn gekomen, wat was er gebeurd? Dit zijn vragen die aan het verleden refereren en uitgebreid verkend kunnen worden – maar de daadwerkelijke toekomst is veel intrigerender. Want wat vond er allemaal plaats, daar waar de Via Emilia en de Taro-rivier elkaar kruisen, nadat de foto was achtergelaten? Het effect van een gebeurtenis op de tijdlijn vaststellen is een complexe zaak.  Toch heeft Brooymans het geprobeerd, door de wereld rondom de vindplaats vast te leggen: situaties die elk hun eigen frequentie van verandering hebben en zo tot resonantie komen. ”

Over Hans Brooymans
Hans Brooymans (1960) is geïntrigeerd door thema’s zoals infrastructuur, tijd en ruimte. Hij houdt ervan om het bestaan van materie en concepten te interpreteren, vaak via research. Brooymans woont in Almere.

www.brooy.com