In september 2006 zag ik in het Amsterdamse Bos een ouder echtpaar hand in hand lopen. Ik dacht: “goh, wat leuk op die leeftijd”. Maar toen ik beter keek zag ik dat de vrouw dementerende was. Ik kwam met de man in gesprek, hij heette Hans en was 83 jaar en zijn vrouw Thea 77. Zijn zorg en aandacht vielen me op en ik vroeg of ik van hen een fotoserie mocht maken. Een week later kreeg ik toestemming en ik heb ze toen een kleine twee jaar gevolg.

Ze hadden nog een actief leven want Hans zorgde dat Thea zoveel mogelijk kon blijven doen. Ze zaten in een wandelclub, Thea ging nog met Hans schaatsen en Hans ging zelf nog tennissen. Naarmate de tijd verstreek werd het voor Hans steeds moeilijker om Thea te verzorgen. In zijn dagboek is dat te lezen. Ik heb een keer een nacht bij hen geslapen omdat Hans aangaf dat Thea vaak ’s nachts ging spoken en dat leek hem belangrijk om vast te leggen. Een maand later ging het niet meer voor Hans. Thea was toen ook al niet meer goed genoeg voor de dagopvang. Ze is toen in een verpleeghuis gekomen.

In januari 2011 is Thea overleden. Hans volgde drie weken later.

CV Heleen Wiering:
Heleen Wiering (1966) exposeert voor de negende keer in Festival Off. Ze is in 1992 begonnen met fotograferen en 20 jaar lid geweest van Fotogroep Amsterdam. Terugkerende thema’s bij haar zijn armoede, tradities en tegenstellingen. Ze probeert dit vast te leggen door mensen te portretteren in hun gewone doen en laten.

Website Heleen Wiering