Foto: Frank Detrixhe

De foto’s van Delta F gaan over hun fotografische ontmoetingen op straat, de vluchtige momenten, het even stilzetten van het dagelijkse leven of de hele korte persoonlijke ontmoeting van mensen uit vaak andere werelden. De een kiest voor het moment, de ander kiest ervoor om dit moment juist te creëren, te arrangeren. Speciale aandacht willen ze blijven vragen voor de foto’s van Frank Detrixhe, die ondanks zijn overlijden nog steeds bij de club een bijzondere plek inneemt.

Over Fotocollectief Delta F.
Fotocollectief Delta F is een hechte groep vrije fotografen die al vele tientallen jaren bij elkaar komt met fotografie als een “way of live”. Vol trots hangen ze iedere twee jaar weer op hun Festival Off-plek, de plaats waar ze vele jaren geleden hun expositie opbouwden, geïnspireerd door hun bezoek aan Arles. Willem Wernsen, John Seegers, Ben Ros en Marco Bastmeijer geven lezingen en cursussen, fotograferen soms in opdracht, maar vaak ook niet. Bovenal zijn ze bezig met het streven naar het maken van hun mooiste foto. Hopelijk gaan ze hier nooit in slagen…

fotocollectief_deltaf@yahoo.nl


Foto Willem Wernsen


Foto Marco Bastmeijer

Foto John Seegers


Foto Ben Ros