Nienke Jorissen (1988)

Mijn werk ontstaat vanuit de brede interesse voor de mens en wat ons drijft.
Door middel van fotografie en film probeer ik de mens steeds beter te begrijpen.
Ik vraag me af hoe we worden beïnvloed door ons collectief onderbewuste en de vele lagen waarop de regels van onze huidige samenleving wordt gebaseerd.
Ik zie hoe wij als mens de aarde toe-eigenen en veranderen en vraag me af hoever we daarin mogen gaan. Ik observeer hoe de technologische ontwikkelingen het contact met de natuur, onszelf en elkaar veranderd en onderzoek de verschillende manieren waarop wij houvast zoeken in ons eindige leven.

Nienke studeerde in 2014 af aan de opleiding Fotografie aan de HKU. Ze creëert visuele poëzie met haar foto’s, films, kostuums en installaties en noemt zichzelf dan ook ‘Visueel Dichter’. Door de belangrijkste eigenschap van het filosofisch denken, het uitstellen van het oordeel, kan zij de wereld met een open blik bekijken.

www.nienkejorissen.nl