Thema’s als verval en vergankelijkheid komen regelmatig terug in het werk van Sabine Heetebrij. Bij voorkeur op een abstracte manier en vooral daar waar geen mensen bij betrokken zijn en het verval natuurlijk is. Organisch abstract.

Natuurlijk verval is ongrijpbaar. Alles wat je aan de natuur overlaat, verdwijnt na verloop van tijd. Dat is een geruststellende gedachte. Verval is niet hard, scherp en helder het is een zich (soms tergend) langzaam voltrekken proces.