Over de fotografiek van Joost Tholens

Fotografie gaat niet over het gefotografeerde iets. Fotografie gaat over hoe iets eruitziet nadat het gefotografeerd is. Een foto is in feite een abstractie. Begin vorige eeuw ontdekten kunstenaars als Man Ray hoe een onderwerp zonder direct identificeerbaar te zijn een vervreemding kan weergeven van de gekende werkelijkheid.

Joost Tholens is door het abstracte en de vervreemding van de fotografie gefascineerd. Voor hem geldt dat fotograferen in essentie slechts gaat over het maken van een beeld en niet of nauwelijks over een weergave van de werkelijkheid.


In zijn “gereconstrueerde werkelijkheid” (reconstructed reality) componeert hij delen van de zichtbare werkelijkheid om door middel van spiegelingen, herhalingen, verdraaiingen en dubbeldrukken een nieuw vervreemdend beeld te laten ontstaan.

In zijn werk zet hij de kijker bewust op een rationele en emotionele afstand van een snel herkenbare realiteit. Met één of een gering aantal foto’s als basis construeert hij prenten die een sterk grafisch karakter hebben. “Fotografiek” noemt hij het.

Over Joost Tholens

Joost Tholens was maker van talrijke documentaires voor televisie. Sinds eind jaren negentig houdt hij zich uitsluitend met zijn fotografiek bezig. Tijdens dit festival zal zijn nieuwste boek over zijn werk gepresenteerd worden. Op zondag 21 mei om 16.00 uur is de boekpresentatie in Kunsthandel Warnars & Warnars, Marktstraat 29 in Naarden-Vesting.

telefoonnummer: 06 417123 96