Het werk van Corina Soethof kenmerkt zich als een zoektocht naar dat moment waar controle en het verlies daarvan botsen: de ontwrichting, het disruptieve.

Dualiteit is hier kenmerkend: zowel het mentale met zijn ongrijpbaarheid van angsten, driften en fantasieën als ook de fysieke soms harde realiteit.

Haar afstudeerproject ‘Hormao’ is een onderzoek naar haar emotionele staat; een wereld van disbalans sinds zij borstkanker heeft gekregen en hormoonpillen slikt. Tegelijkertijd daagt zij de kijker uit om zijn eigen angsten onder ogen te komen.

Haar beelden komen veelal intuïtief tot stand op locaties die fysiek ongemakkelijk zijn en op momenten van emotionele disbalans maar ook creërend, interpreterend en construerend.